Ochrana osobních údajů

Ochranu Vašich soukromých údajů bereme vážně. Všechny osobní data jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

 

S Vašimi osobními údaji vždy zacházíme s respektem a péčí 

Dobrý den, jsem Jiří Gavar, provozovatel tohoto webu. 
Pokud jste mým zákazníkem, účastníkem mých webinářů, seminářů, konzultací nebo jste "jen" návštěvníkem těchto stránek, svěřujete mi své osobní údaje. Přečtěte si proto, jak je chráním, a jaká práva máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Jsem potěšen Vaší návštěvou a zájmem na webových stránkách www.gavar.cz. Ochranu Vašich osobních údajů beru vážně! Chci, abyste se při návštěvě stránek cítili bezpečně. Ochrana Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro mě prioritou, na kterou hledím při jakékoliv manipulaci s Vašimi údaji.

Článek I. – Úvod

Osobní údaje, které nám sdělujete v rámci využívání služeb námi poskytovaných či nabízených, nebo které jsou získávány během návštěvy webových stránek www.centrumvitalitynadlani.cz, zpracovávám v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. Takto získané osobní údaje budou mnou jako správcem osobních údajů užity jen k účelům a za podmínek stanovených v těchto podmínkách.

Článek II. – Souhlas s využitím osobních údajů

Vaše osobní údaje shromažďuji pouze tehdy, když nám je poskytnete dobrovolně a z vlastní vůle, například v rámci registrace k odběru informací či služeb, nebo k účasti v soutěži, anketách, vypsání cen, apod. Vaše osobní údaje mohou být rovněž v omezeném rozsahu shromažďovány a zpracovávány také při návštěvě našich webových stránek, prostřednictvím tzv. cookies, pokud jejich užívání nezakážete. Také další informace o cookies se dozvíte v článku VII.

Článek III. – Použití osobních údajů

Vaše osobní údaje budou použity pouze mnou a námi pověřenými subjekty a osobami pro informování o nových službách, speciálních nabídkách a k optimalizaci našich služeb Vám, popř. k zasílání obchodních sdělení, jak je uvedeno dále, a to vždy jen k účelu, ke kterému byly shromážděny a v nezbytném rozsahu. Vaše osobní údaje nebudou bez vašeho předchozího svolení předávány jiným správcům osobních údajů (třetím stranám). Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům je přípustné pouze na základě povinnosti stanovené právními předpisy. Technickým zajištěním zpracování vašich osobních údajů, které poskytujete Jiřímu Gavarovi se zavazuje k ochraně osobních údajů a je oprávněn použít vaše osobní údaje pouze k účelu a v rozsahu stanoveném v těchto podmínkách.

Článek IV. – Zasílání obchodních sdělení

Vámi poskytnutou emailovou adresu je Jiří Gavar oprávněn využít k zasílání obchodních sdělení, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, soutěžích nebo k nabídce služeb, a to v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění ve spojení s § 5 č. 101/2000 Sb. V případě, že si nepřejete další zasílání elektronických obchodních sdělení, můžete se z odběru kdykoliv bezplatně odhlásit pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu obsahujícího obchodní sdělení.

Článek V. – Bezpečnost

Přijímám a dodržuji technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby chránila vaše osobní údaje proti jejich úniku, ztrátě, zničení a proti neoprávněnému zásahu nepovolaných osob.

Článek VI. - Právo na informace

Je mou zákonnou povinností vás jako subjekt osobních údajů ve smyslu § 11 – 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., informovat o tom, že poskytnutí osobních údajů naší společnosti je zcela dobrovolné. Máte právo být kdykoli na žádost informován o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme, pro jaké účely a dále o tom, jakým dalším subjektům jsou vaše osobní údaje předávány, v jakém rozsahu a pro jaký účel. Máte právo k přístupu k vašim osobním údajům, na jejich opravu, blokaci nebo likvidaci nesprávných nebo nepřesných údajů. V případě, že k poskytnutí vašich osobních údajů byl požadován váš výslovný souhlas, máte právo váš souhlas kdykoli písemně a bez postihu odvolat, a to zasláním písemného oznámení na adresu: Jiří Gavar, Preslova 2677/5, Ostrava, PSČ 709 00. Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat písemně, kde vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

Článek VII. – Cookies

Používáme cookies k tomu, aby mohla sledovat preference návštěvníků a aby mohla podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé „soubory dat”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery pomocí cookies standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělena Vašim poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Používání cookies můžete deaktivovat ve svém internetovém prohlížeči.

Článek VIII. – Zpracovávání osobních údajů třetími stranami

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných společností. Je naší povinností vás upozornit na to, že pokud kliknete na odkaz na jakékoliv takové stránky, může se řídit ochrana osobních údajů na těchto stránkách vlastními zásadami pro ochranu osobních údajů. Jiří Gavar nemůže být odpovědný za soulad podmínek ochrany osobních údajů třetích stran, tedy provozovatelů těchto jiných webových stránek s právními předpisy. Při návštěvě webových stránek třetích stran a před poskytnutím vašich osobních údajů na webových stránkách třetích stran si prosím zkontrolujte jejich zásady ochrany osobních údajů, které se od našich mohou výrazně lišit.

Vyloučení odpovědnosti

 1. Stránky www.centrumvitalitynadlani.cz  jsou informační stránky.
 2. Autor stránek nenese zodpovědnost za trvalost obsahu těchto stránek. Veškeré informace zde uvedené mohou být kdykoliv změněny, odstraněny či zcela znepřístupněny.
 3. Autor, ani provozovatel webu, nenese a nemůže nést zodpovědnost za případnou škodu, která vznikla v souvislosti s užíváním tohoto webu a zde uvedených informací.

 

Kdo je správce?

Správcem vašich osobních údajů je Jiří Gavar, Preslova 2677/5, 702 00, Ostrava, IČ: 71864717, DIČ: CZ7712065625.

Provozuji webové stránky www.For21.cz,  www.gavar.cz, www.centrumvitalitynadlani.cz,  a některé další webové stránky. Vůči vašim osobním údajům jsem v pozici správce: určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat. Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jakým způsobem používáme a chráníme vaše osobní údaje, které jsou nám předávány používáním této webové stránky www.centrumvitalitynadlani.cz (dále jen „Webová stránka”). Jiří Gavar je oprávněn tyto zásady ochrany osobních údajů čas od času změnit jejich aktualizací na Webové stránce.

Co shromažďujeme
Správce shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje:

 • přihlašovací údaje pro vstup do interní členské sekce (přihlašovací jméno, e-mail, popř. tel. nebo partnerské číslo) 
 • Vámi dobrovolně vložené fotografie
 • Vámi dobrovolně vložené informace v kategorii rozbor jídelníčku / bilance fyzické kondice
 • zpracovává Jiří Gavar vaše osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, e-mail a příp. telefonní číslo, případné fotografie a audiovizuální záznamy pořízené Jiřím Gavarem v souvislosti s marketingovými účely webových stránek www.centrumvitalitynadlani.cz  nebo Vámi předané. 
 • informace poskytnuté v jakémkoli poli „volný text“ na Webové stránce (tj. prázdná místa, kam můžete libovolně vkládat komentáře).

 

K jakému účelu osobní údaje zpracováváme

 • vaše osobní data využijeme pouze k účelům, pro které jste nám je poskytli (zejména pro zpřístupnění informací umístěného na webu, umožnění vkládání příspěvků,
 • v případě, máme-li k tomu od vás odpovídající souhlas, využíváme vaše kontaktní údaje k (e-mail/telefonní číslo) k zasílání marketingových sdělení o produktech a službách, tak jak je blíže popsáno v sekci Přímý marketing (těchto zásad);
 • pro ochranu našich oprávněných zájmům (zejména pro zamezení podvodným jednáním, ve snaze předcházet a zabránit porušení našich podmínek, pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany našich zákonných práv);
 • vaše kontaktní údaje můžeme dále využívat pro zajištění naší vzájemné komunikace a pro účely umožnění výkonu vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů;
 • pro další specifické účely, pro které jste nám udělili souhlas.

Doba uchování osobních údajů je vázána na existenci souhlasu nebo trvání obchodní činnosti správce (v některých případech na dobu trvání soutěže nebo marketinkové akce).

 

Technická data k návštěvě Webové stránky
Webové stránky využívají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů „cookies”, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače, umožňujícími analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech.

Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelům shora uvedeným.

Webová stránka obsahuje záložky sociálních sítí (např. Facebook a Instagram). „Záložky sociálních sítí“ jsou internetové záložky, pomocí nichž mohou uživatelé těchto sítí shromažďovat odkazy a novinky. Tyto záložky jsou na našem webu umístěny pouze jako odkazy na odpovídající sociální sítě. Na stránky daného poskytovatele služeb budete přesměrováni, pouze pokud kliknete na grafický prvek sítě – teprve tehdy získá poskytovatel služby uživatelské informace. Informace týkající se zacházení s vašimi osobními daty při používání stránek se záložkami sociálních sítí můžete nalézt v následujícím prohlášení o nakládání s osobními daty. Použití těchto služeb mimo rozsah naší nabídky se řídí výhradně prohlášením o nakládání s osobními daty daného poskytovatele služby.

Webová stránka může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Pokud však takový odkaz použijete a naši Webovou stránku opustíte, měli byste si uvědomit, že nad těmito jinými webovými stránkami nemám žádnou kontrolu. Nemůžu proto zodpovídat za ochranu a soukromí jakýchkoli informací, které poskytnete při navštívení takových stránek, a na takové stránky se nevztahují tyto zásady ochrany osobních údajů.

 

Přímý marketing
Pokud si přejete odebírat některý z našich zpravodajů, budeme od vás potřebovat vaši platnou e-mailovou adresu a informace, které nám umožní ověřit si, že jste majitelem uvedené e-mailové adresy a souhlasíte s odběrem zpravodaje. Tato data nebudou poskytnuta třetím stranám. Při registraci k odběru zpravodaje uložíme kromě vaší e-mailové adresy i vaši IP adresu a datum a čas registrace. Uložení těchto dat slouží pouze jako důkaz v případě, že třetí strana zneužije vaši e-mailovou adresu a registruje se k odběru zpravodaje bez vašeho vědomí. Svůj předchozí souhlas s uložením těchto dat a vaší e-mailové adresy a jejich použitím k zasílání zpravodaje můžete kdykoli odvolat. Odvolání může být provedeno pomocí odkazu ve zpravodaji nebo zasláním odvolání na kontakty uvedené ve zpravodaji nebo níže v tomto dokumentu.

 

Kde ukládáme vaše osobní údaje
Vaše osobní údaje jsou uchovávány na našich zabezpečených serverech v našich IT systémech v České republice. Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány výhradně na území České republiky a nedochází ani nebude docházet k jejich předávání do jiných států.

 

Bezpečnost
Zavazujeme se zajistit bezpečnost vašich osobních údajů. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které na Webové stránce shromažďujeme. Berete na vědomí, že vaše osobní údaje, které nám poskytnete, budou spravovány systematicky automatickým způsobem za použití automatických a veškerých dalších nástrojů informačního systému.

 

Poskytování vašich osobních údajů
Osobní údaje  zpracovává Jiří Gavar, popř. osoba jím pověřená, která bude vázaná mlčenlivostí.

V případě vaší výhry v soutěži mohou být vaše kontaktní údaje předány poskytovateli kurýrní či přepravní služby za účelem doručení výhry v soutěži a vaše jméno a příjmení budou zveřejněny na Webové stránce v souvislosti se zveřejněním informací o výhrách. Při předávání ceny mohou být pořízeny fotografie či audiovizuální záznamy, které budou zveřejněny ve vybraných médiích, případně šířeny jiným obvyklým způsobem.
Dále mohou být při fotosoutěžích zveřejněny fotografie, které do soutěže poskytnete.
Ostatní osobní údaje nebudou dalším osobám zpřístupněny s výjimkou případů, kdy zpřístupnění představuje povinnost stanovenou zákonem (např. orgány činné v trestním řízení, soudy) nebo jsou osobní údaje zpřístupněny z důvodu ochrany práv správce osobám, které jsou ze zákona vázány mlčenlivostí.

Práva subjektů údajů
Při shromažďování, zpracovávání a uchovávání vašich osobních údajů dbáme v plném rozsahu ochrany vašich práv tak, jak vyplývají z příslušných ustanovení právních předpisů. V souvislosti se zpracováním osobních údajů vám náleží níže specifikovaná práva, která můžete dle vašeho uvážení využít.
Máte právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo požádat správce (Jiří Gavar.) o vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokování/omezení zpracování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace/výmaz osobních údajů). Máte též právo na přenositelnost automatizovaně zpracovávaných osobních údajů (tj. získat osobní údaje od správce a předat je jinému správci).
Dále máte právo po správci nebo zpracovateli požadovat náhradu majetkové i nemajetkové újmy způsobené zpracováním osobních údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU A VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU OKAMŽITĚ VYMAZÁNY!
PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODU OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ SPRÁVCE MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU A OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU VYMAZÁNY, pokud správce neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad VAŠIMI zájmy nebo právy.

V souvislosti s výkonem svých práv a v případě jakýchkoli otázek či informací ohledně nakládání s osobními údaji, prosím, kontaktujte nás na tel. +420724853627 nebo písemně na  gavar@for21.cz.

 

 

Bezpečnost

Našim cílem je, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili dobře a především bezpečně. Ochrana Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí, kterou při našich obchodních procesech bereme na zřetel. Děláme vše proto, abychom svěřené údaje zabezpečili proti zásahu nepovolaných osob, ztrátě, či zničení.  

Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na jiri.gavar@gmail.com

Kodex ochrany údajů

V případě navštívení našich stránek, zaznamenáváme standardním způsobem IP adresu, přidělenou vaším poskytovatelem, www stránku, ze které nás navštívíte, jednotlivé navštívené stránky našeho webu a datum a délku vaší návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace, anket, vypsání cen nebo na realizaci smlouvy.

Účel získávání osobních informací

Obchodní údaje jsou využívány pro účely technického vývoje webu, webové analytiky, v rámci anket či pro marketingové účely vždy pouze v přiměřeném rozsahu.

Možnost odhlášení

Osobní údaje Vámi poskytnuté nám slouží k tomu, abychom vás informovali o nabídkách či službách, které poskytujeme, případně k další komunikaci v rámci naší obchodní strategie. Účast při poskytování informacích tohoto typu je zcela dobrovolná. Kdykoli nás můžete kontaktovat a odhlásit se.

Cookies

Pro snadnější orientaci a pohyb na našich stránkách využíváme ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči. Používání cookies si můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

 

Vaše dotazy Vám rádi zodpovíme, kontaktujte nás na adrese jiri.gavar@gmail.com.

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 25. 5. 2018.